שירותי נוטריון

אישור נוטריון בישראל

אישור נוטריון

אישור נוטריון לאישור נוטריון יש כוח רב. במקרים רבים אישור נוטריון נדרש על מסמכים משפטיים שונים. אישור נוטריון נצרך בעיקר

אישור נוטריוני מחיר

צוואה נוטריונית

סמכותו של נוטריון לערוך צוואות לפי חוק הירושה ניתן לערוך צוואה נוטריונית בארבע דרכים שונות: צוואה בכתב יד – צוואה