שכר טרחה נוטריון – קבוע וראוי

תוכן עניינים

שכר טרחה נוטריון

שכר טרחה נוטריון, בניגוד לשכר הטרחה המשולם לבעלי מקצועות חופשיים אחרים במשק, הינו קבוע ואחיד ומעוגן בחוק על ידי משרד המשפטים ונמצא תחת פיקוחו. העובדה

 כי שכר טרחה נוטריון הינו אחיד וקבוע בחוק יתרון גדול לטובת האזרחים הנזקקים לשורתי נוטריון, משום שהם יודעים בדיוק למה לצפות, לפני גישתם לקבלת השירות. קביעה זו של שכר הנוטריון טובה גם כן למקצוע עצמו בכך שהיא שומרת על סטנדרט גבוה ומכובדות למקצוע.

שכר נוטריון ברשומות

שכר הטרחה של הנוטריון, הנוגע לכל פעולה ופעולה אותה הוא רשאי לבצע, נקבע אחת לשנה על ידי משרד המשפטים, והוא שתנה משנה לשנה, בהתאם ובכפוף לשינויים במדד המחירים לצרכן. מלבד שינוי זה, שגם הוא נעשה על ידי משרד המשפטים, שכר טרחה נוטריון אינו ניתן לשינוי כלל. משמעות הדבר הוא שהשכר לא יכול להיות גבוה יותר מהקבוע בתקנות וגם לא יכולים להיות מושתתים עליו הפחתות או הנחות, גם אם הנוטריון עצמו מסכים ורוצה בכך.

מדוע שכר טרחה נוטריון קבוע?

ניתן לומר שתעריף הנוטריון קבוע בשל שתי מטרות מרכזיות. הראשונה היא הרצון לשמור על השוויון בין האזרחים ולא להטות פנים למי שהממון מצוי יותר בכיסו. משרד המשפטים הוא זה הקובע את המחירון ותעריפים עבור כל שירות אותו מעניק ומספק הנוטריון כדי לאפשר לכל אזרח הנזקק לשירותים אלו להיות מסוגל לקבל אותם במחיר הגון ולמנוע מצב בו יהיו אזרחים שעבורם שירות זה יהיה בלתי נגיש, מפאת עלותו. יתרה מכך, האזרח יכול לדעת מראש ולא להיות מופתע, כמה הוא צפוי לשלם על קבלת השירות.

במקביל, קיים יתרון נוסף בקביעת מחיר אחיד, שגם הוא עוסק בשיווין בין האזרחים. מי שהוא עשיר, יקבל את אותו השירות ובאותו המחיר, כפי שמקבל אדם שהממון פחות בכיסו. כתוצאה מכך, לא יהיה יתרון בדין לזה שהוא עשיר יותר והוא לא יוכל "לקנות" שירותים טובים יותר.

הסיבה השנייה לקביעת שכר טרחה קבוע, הינה הרצון לשמור על כבוד המקצוע והסטנדרט הגבוה שלו. מחירון קבוע, מונע מצב בו העוסקים בתחום יפרסמו את עצמם ויגררו לקוחות בהבטחות על הנחות מפליגות. אומנם אנו מקדשים תחרות חופשית אבל לא כזו המוזילה את המקצוע ותביא להסרת כל רסן בו. דווקא מחיר אחיד ומפוקח יגרום להסדרת התחום ושמירה על ערכו והסטנדרט המכובד שלו.

תקנות שיעורי שכר טרחה נוטריון

כאמור, שכר הטרחה עבור כל סוג של עבודת הנוטריון קבוע והאזרחים הבוחרים לפנות אל הנוטריונים יכולים לדעת מראש אילו מחירים יהיה עליהם לשלם עוד לפני הפגישה הראשונית וקבלת השירות. שכר הטרחה מצוין בחוק על פי הקטגוריות השונות העוסקים בסוגי האישורים הניתנים והוא מפורסם באתר משרד המשפטים ובאתרי חברות נוטריון רבות. כך לדוגמא, שכר נוטריון עבור אימות נכונות תרגום יעמוד על 209 ₪ ל-100 המילים הראשונות ומחיר אישור נוטריוני – אימות הסכם ממון יהיה – 367 ₪ ומחיר אישור שפלוני בחים 167 ₪ ועוד כהנה וכהנה.

שכר טרחה נוטריון ושכר של עורכי דין

חשוב לזכור, שאומנם נוטריון הוא עורך דין בהשכלתו וישנם משרדים מקצועיים רבים המשלבים שירותי עריכת דין ושירותי נוטריון, אך יש הבדל גדול בכל הנוגע לשכר. נוטריון כאמור לא יכול להפעיל שום  שיקול דעת בנוגע לשכר שהוא יכול לקחת על פעולותיו. לעומת זאת, עורך דין יכול לקבוע שכר לפי רצונו בהתבסס על שעת עבודה, גלובלית, יעוץ וכד' ובניגוד לנוטריון יכול גם להעניק הנחות.

היחידה לשירותים נוטריונים, הינה משרד עורכי דין ונוטריונים מוביל, המעניק שירותי עריכת דין איכותיים לצד שירותי נוטריון מקצועיים. המשרד מספק את היתרונות משני העולמות ויוביל אתכם בהצלחה ובבטחה.

מלאו פרטים לפגישת ייעוץ ללא התחייבות

ליצירת קשר מוזמנים להשאיר פרטים

שבירת מיתוסים נפוצים לגבי תאונות דרכים

 תאונות דרכים הן לצערנו תופעה שכיחה על הכבישים ברחבי בארץ והעולם. למרות שכיחותן, קיימים מיתוסים ותפיסות מוטעות רבות לגבי תאונות דרכים. מיתוסים אלו יכולים להוביל לאי הבנות בנוגע לבטיחות, אחריות והשלכות התאונה.

מאמרים אחרונים שלנו

שבירת מיתוסים נפוצים לגבי תאונות דרכים

 תאונות דרכים הן לצערנו תופעה שכיחה על הכבישים ברחבי בארץ והעולם. למרות שכיחותן, קיימים מיתוסים ותפיסות מוטעות רבות לגבי תאונות דרכים. מיתוסים אלו יכולים להוביל לאי הבנות בנוגע לבטיחות, אחריות והשלכות התאונה.