שירותי נוטריון: סמכויות, מחירון וכל מה שצריך לדעת

תוכן עניינים

נוטריון

נוטריון הוא עורך דין אשר ניתנה לו סמכות חוקית לאשר, לערוך ולאמת מסמכים משפטיים. חתימתו של נוטריון, במקרים המוסדרים בחוק, נחשבת על ידי בית המשפט כתעודה ציבורית. מסמכים שנחתמו על ידי נוטריון מיועדים לשמש כראיה בפני הרשויות השונות. עיסו של הנוטריון מוסדר בחוק הנוטריונים התשל"ו- 1967. 

מה הן סמכויותיו של נוטריון?

נוטריון מוסמך:

 1. לאמת חתימה על מסמך.
 2. לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך.
 3. לאשר נכונותו של העתק מסמך.
 4. לאשר נכונותו של תרגום מסמך.
 5. לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת.
 6. לאשר שאדם פלוני חי.
 7. לאשר נכונותה של רשימת מצאי (רשימת מלאי).
 8. לערוך העדה של מסמך סחיר.
 9. לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר.
 10. להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר.
 11. לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין.

מי כשיר להיות נוטריון?

אדם כשיר להיות נוטריון אם מתקיימים בו כל התנאים הבאים:

 1. הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל.
 2. הוא חבר לשכת עורכי הדין ועומד באחד התנאים הבאים:
 1. עסק במקצוע של עורך דין 10 שנים לפחות, מתוכן חמש וחצי שנים לפחות בישראל.
 2. עסק במקצוע של עורך דין 10 שנים לפחות, מהן שנתיים לפחות בישראל, והגיש את בקשתו לרשיון תוך שבע שנים מהיום שבו היה לראשונה תושב ישראל.
 1. לא הורשע בישראל או מחוצה לה בעבירה פלילית שיש בה משום קלון.
 2.  לא הוצא ולא הושעה מלשכת עורכי הדין בישראל על פי פסק דין סופי בהליכים משמעתיים, למעט השעיה זמנית, ולא בוטל רישיונו ולא הותלה תקפו בהליכים משמעתיים לפי חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ.
 3.  ועדת הרשיונות מצאה אותו ראוי להיות נוטריון, לאחר שנתנה את דעתה, בין השאר, לעונשים משמעתיים שהוטלו עליו לפי חוק הלשכה או חוק נוטריונים למסמכים יוצאי-חוץ, תוך 10 שנים לפני מתן הרשיון.
 • ועדת הרשיונות רשאית לתת לאדם רשיון נוטריון אף אם הורשע בעבירה לפי סעיף 3 אם עברו עשר שנים מיום שגמר לרצות את ענשו, ואף אם הוטל עליו אחד העונשים האמורים בסעיף 4 אם עברו עשר שנים מיום שבו הוטל העונש.

שכר הנוטריון

תעריף שירותי נוטריון נקבע על פי מחירים הקבועים בחוק, אשר מחייבים את כלל הנוטריונים בארץ. אלו תעריפי הנוטריון נכון לשנת 2020:

אימות חתימה

 1. אימות חתימת יחיד כחותם ראשון – 167 ₪.
 2. כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך – 66 ₪.
 3. אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך 66 ₪ 
 4. חתימה על כל העתק נוסף ממסמך שכבר נחתם 66 ₪.
 5. אם השירות כרוך בתרגום המסמך על ידי נוטריון, עלות התרגום תקבע לפי 50% מן השירות הקבוע עבור התרגום.

אישור העתק צילומי של מסמך

 1. עמוד הראשון – 66 ₪.
 2. כל עמוד נוסף – 5 ₪.
 3. לכל אישור על העתק נוסף עבור העמוד הראשון – 21 ₪.
 4. לכל אישור על העתק עמוד נוסף – 5 ₪.

פשיטת רגל עורך דין

אישור נכונות של תרגום

 1. עד מאה המילים הראשונות בתרגום – 211 ₪. 
 2. לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים – 167 ₪. 
 3. לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות – 80 ₪. 
 4. כל אישור (העתק) נוסף – 66 ₪.

אישור עריכת צוואה

 1. לחותם ראשון – 243 ₪.
 2. לכל חותם נוסף –124 ₪.
 3. ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל העתק – 74 ₪.
 4. היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון עלות התרגום תקבע לפי 50% מן השירות הקבוע עבור התרגום בהתאם למספר המילים בצוואה.

אישור שפלוני נמצא בחיים

אישור שפלוני נמצא בחיים – 167 ₪.

קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת

 1. למצהיר הראשון – 169 ₪.
 2. לכל מצהיר נוסף – 67 ₪.
 3. כל אישור (העתק) נוסף – 66 ₪.
 4. היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו על ידי הנוטריון עלות התרגום תקבע לפי 50% מן השירות הקבוע עבור התרגום בהתאם למספר המילים בתצהיר.

העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך 

 1. אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 76,800 ₪ –  1,067 ₪.
 2. עלה הסכום האמור על 76,800 ₪ – 2,283 ₪.
 • בנוסף תתווסף עלות הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר

 1. קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק השמור בידי הנוטריון  – 179 ₪.
 2. הוצאת העתק מאושר עם הערה בדבר הביטול – 64 ₪.
 3. כל העתק נוסף – 64 ₪.

כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי דין ושלא נקבע לה שכר

הסכום שנקבע לפעולה בתעריף המינימלי המומלץ על ידי לשכת עורכי הדין, ובאין קביעה כאמור – 268 ₪.

תוספת עבור ביצוע פעולות מחוץ למשרד הנוטריון (לבקשת הלקוח)

 1. שעה ראשונה או חלק ממנה – 543 ₪.
 2. כל חצי שעה נוספת או חלק ממנה – 167 ₪.

תוספת עבור עבודה בשעות חריגות

תוספת של 50%.

הסכם ממון

 1. אימות הסכם ממון – 371 ₪.
 2. ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף – 64 ₪.
 3. היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו על ידי הנוטריון עלות התרגום תקבע לפי 50% מן השירות הקבוע עבור תרגום בהתאם למספר המילים בהסכם הממון.

אישור נוטריוני בשפה זרה

ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, יתווספו לשכר הקבוע – 89 ₪.

מלאו פרטים לפגישת ייעוץ ללא התחייבות

ליצירת קשר מוזמנים להשאיר פרטים

הסכם גירושין

מה חשוב לכלול בהסכם גירושין?

כל זוג הניצב בפני הליך גירושין יודע, שמדובר בתהליך מורכב וטעון רגשית שיכול להיות מכריע עבור הצדדים המעורבים. הסכם גירושין מנוסח היטב יכול לספק בהירות ומבנה, לשמור עליכם מבחינה משפטית, ולהבטיח פתרון הוגן וידידותי למניעת מחלוקות עתידיות.

עורך דין

מרכיבים חיוניים של כרטיס ביקור דיגיטלי לעורכי דין

כשמדובר ברשת ויצירת רושם מתמשך, כרטיס ביקור מעוצב הוא חיוני עבור כל עורך דין. בעידן הדיגיטלי של היום, ייתכן שכרטיס ביקור מנייר מסורתי לא יספיק כדי לבלוט מהקהל. כאן נכנס לתמונה כרטיס ביקור דיגיטלי. במאמר זה, נחקור את המרכיבים החיוניים של כרטיס ביקור דיגיטלי לעורכי דין, ונבטיח שיש לך את כל המרכיבים הנכונים להשפעה מקצועית חזקה.

מאמרים אחרונים שלנו

הסכם גירושין

מה חשוב לכלול בהסכם גירושין?

כל זוג הניצב בפני הליך גירושין יודע, שמדובר בתהליך מורכב וטעון רגשית שיכול להיות מכריע עבור הצדדים המעורבים. הסכם גירושין מנוסח היטב יכול לספק בהירות ומבנה, לשמור עליכם מבחינה משפטית, ולהבטיח פתרון הוגן וידידותי למניעת מחלוקות עתידיות.

עורך דין

מרכיבים חיוניים של כרטיס ביקור דיגיטלי לעורכי דין

כשמדובר ברשת ויצירת רושם מתמשך, כרטיס ביקור מעוצב הוא חיוני עבור כל עורך דין. בעידן הדיגיטלי של היום, ייתכן שכרטיס ביקור מנייר מסורתי לא יספיק כדי לבלוט מהקהל. כאן נכנס לתמונה כרטיס ביקור דיגיטלי. במאמר זה, נחקור את המרכיבים החיוניים של כרטיס ביקור דיגיטלי לעורכי דין, ונבטיח שיש לך את כל המרכיבים הנכונים להשפעה מקצועית חזקה.