צוואה נוטריונית

תוכן עניינים

צוואה נוטריוניתסמכותו של נוטריון לערוך צוואות

לפי חוק הירושה ניתן לערוך צוואה נוטריונית בארבע דרכים שונות:

 1. צוואה בכתב יד – צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו.
 2. צוואה בפני עדים – צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.
 3. צוואה בעל פה ­– צוואה של אדם גוסס או של אדם המאמין כי הוא גוסס. הצוואה תנתן בפני שני עדים, תרשם על ידם בזכרון דברים ותופקד אצל הרשם לענייני ירושה. רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם. צוואה בעל-פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים
 4. צוואה בפני רשות ­– סעיף 22 לחוק הירושה קובע כי צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל פה בפני שופט, רשם של בית משפט, הרשם לענייני ירושה, בפני חבר של בית דין דתי, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו לאחד מן הגורמים הנ"ל.

בהמשך הסעיף ובחוק הנוטריונים נאמר כי לעניין זה דין נוטריון כדין שופט.

כלומר ניתן לערוך צוואה בפני נוטריון על ידי אמירת דבר הצוואה בפני הנוטריון, או על ידי הגשת הצוואה לנוטריון בכתב. צוואה אשר נערכה בפני נוטריון היא צוואה נוטריונית.

מי הוא נוטריון?

נוטריון הוא אזרח או תושב קבע בישראל, חבר לשכת עורכי הדין אשר עסק במקצוע של עורך דין 10 שנים לפחות. נוטריון מוסמך על ידי משרד המשפטים לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים.

 


יתרונה של הצוואה הנוטריונית

על פי סעיף 19 לחוק הנוטריונים התשל"ו – 1976 "אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור"

כלומר, הסעיף יוצר חזקה משפטית כי צוואה אשר נערכה בפני נוטריון נערכה כדין. המשמעות של כך היא כי במידה והצוואה תתקף בבית המשפט, די בעצם עריכתה בפני נוטריון בכדי להוכיח את כשרותה.

אופן עריכת הצוואה הנוטריונית

 1. המצווה יאמר בעל פה לנוטריון את תוכן הצוואה או יגיש אותה לנוטריון בכתב.
 2. דברי הצוואה כפי שנרשמו על ידי הנוטריון ייקראו בפני המצווה.
 3. המצווה יצהיר כי הצוואה שהוקראה לו היא צוואתו.
 4. הנוטריון יאשר בחתימתו על פני הצוואה שהיא נקראה למצווה ושהמצווה הצהיר כאמור.
 5. המצווה רשאי להפקיד את הצוואה הנוטריונית אצל הרשם לענייני ירושה.

מחירי צוואה נוטריוניתשמירת צוואה נוטריונית

 • הנוטריון ימסור למצווה את העותק המקורי של הצוואה.
 • הנוטריון ישמור אצלו העתק מקורי של הצוואה. שמירת ההעתק אינה מוגבלת בזמן.
 • לבקשת המצווה ימסור לו הנוטריון בתוך זמן סביר העתק של העותק המקורי של הצוואה.
 • כל עוד המצווה בחיים לא ימסור הנוטריון לאדם אחר (מלבד המצווה) העתק מן העותק המקורי של הצוואה.

ביטול צוואה נוטריונית

ניתן לבטל צוואה בשלוש הדרכים הבאות:

 1. המצווה רשאי לבטל את צוואתו באופן מפורש באחת מן הדרכים לעשיית צוואה. כלומר המצווה יכול לבטל את צוואתו על ידי עריכת מסמך בכתב יד, ביטול בפני עדים, ביטול בעל פה וביטול בפני רשות, ובכלל זה בפני נוטריון. יש לעמוד בתנאים הצורניים והמהותיים של חוק הירושה.
 2. השמדת הצוואה – אם המצווה השמיד את צוואתו חזקה שהתכוון לבטלה.
 3. המצווה רשאי לערוך צוואה חדשה הסותרת את הצוואה הקודמת. ככל ויש סתירה בין הצוואות, הצוואה החדשה תגבר, ובכך למעשה יתבטלו הוראות הצוואה הראשונה.

בירור הכשרות המשפטית וחופשיות הרצון של המצווה

טרם עריכת הצוואה הנוטריונית על הנוטריון לברר מספר פרטים, בכדי לוודא כי האדם שבפניו כשיר לעריכת צוואה, ועושה זאת מרצונו החופשי. הנוטריון יבדוק:

 1. אם האדם שפנה אליו כשיר לערוך צוואה מפאת גילו.
 2. האם מדובר בקטין או בגיר.
 3. על הנוטריון להשתכנע כי האדם שבפניו מעוניין בעשיית צוואתו מרצונו החופשי.
 4. על הנוטריון להשתכנע כי האדם שבפניו מבין הבנה מלאה את המשמעות של עריכת הצוואה.
 5. במידה והמצווה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, לא יערוך הנוטריון צוואה כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית בה מצהיר הרופא כי המטופל בהכרה מלאה, בדעה צלולה, אחראי למעשיו וכשיר לעשיית פעולה בפני נוטריון.

מחירה של צוואה נוטריונית

עלותה של צוואה נוטריונית נקבעת על פי תקנות הנוטריונים (שכר שירותים) התשל"ט – 1978 כדלהלן:

 • אישור צוואה עבור חותם ראשון – 243 ₪.
 • אישור צוואה לכל חותם נוסף – 124 ₪.
 • במידה וניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, מחירו של כל אישור נוסף – 74 ₪.
 • במידה ואישור הצוואה כרוך בתרגום הצוואה בידי הנוטריון תיווסף עלות נוספת.

יודגש כי תעריפי נוטריון אלה אינם מתייחסים לניסוח צוואה, אלא רק לאישורה על ידי נוטריון.

 

מלאו פרטים לפגישת ייעוץ ללא התחייבות

ליצירת קשר מוזמנים להשאיר פרטים

הסכם גירושין

מה חשוב לכלול בהסכם גירושין?

כל זוג הניצב בפני הליך גירושין יודע, שמדובר בתהליך מורכב וטעון רגשית שיכול להיות מכריע עבור הצדדים המעורבים. הסכם גירושין מנוסח היטב יכול לספק בהירות ומבנה, לשמור עליכם מבחינה משפטית, ולהבטיח פתרון הוגן וידידותי למניעת מחלוקות עתידיות.

עורך דין

מרכיבים חיוניים של כרטיס ביקור דיגיטלי לעורכי דין

כשמדובר ברשת ויצירת רושם מתמשך, כרטיס ביקור מעוצב הוא חיוני עבור כל עורך דין. בעידן הדיגיטלי של היום, ייתכן שכרטיס ביקור מנייר מסורתי לא יספיק כדי לבלוט מהקהל. כאן נכנס לתמונה כרטיס ביקור דיגיטלי. במאמר זה, נחקור את המרכיבים החיוניים של כרטיס ביקור דיגיטלי לעורכי דין, ונבטיח שיש לך את כל המרכיבים הנכונים להשפעה מקצועית חזקה.

מאמרים אחרונים שלנו

הסכם גירושין

מה חשוב לכלול בהסכם גירושין?

כל זוג הניצב בפני הליך גירושין יודע, שמדובר בתהליך מורכב וטעון רגשית שיכול להיות מכריע עבור הצדדים המעורבים. הסכם גירושין מנוסח היטב יכול לספק בהירות ומבנה, לשמור עליכם מבחינה משפטית, ולהבטיח פתרון הוגן וידידותי למניעת מחלוקות עתידיות.

עורך דין

מרכיבים חיוניים של כרטיס ביקור דיגיטלי לעורכי דין

כשמדובר ברשת ויצירת רושם מתמשך, כרטיס ביקור מעוצב הוא חיוני עבור כל עורך דין. בעידן הדיגיטלי של היום, ייתכן שכרטיס ביקור מנייר מסורתי לא יספיק כדי לבלוט מהקהל. כאן נכנס לתמונה כרטיס ביקור דיגיטלי. במאמר זה, נחקור את המרכיבים החיוניים של כרטיס ביקור דיגיטלי לעורכי דין, ונבטיח שיש לך את כל המרכיבים הנכונים להשפעה מקצועית חזקה.