מה חשוב לדעת על תחום המשפט והצוואות

תוכן עניינים

ירושה על פי צוואה

צוואה יכולה להיעשות בארבע צורות שונות:

 1. צוואה בכתב יד – צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו.
 2. צוואה בעדים – צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.
 3. צוואה בפני רשות – צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל פה בפני שופט, נוטריון, רשם בית המשפט, רשם לענייני ירושה או חבר בית דין דתי, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי אחד מן הגורמים הללו. דברי הצוואה כפי שנרשמו ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו. הגורם בפניו הוקראה הצוואה יאשר בחתימתו על פני הצוואה שהיא אכן נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.
 4. צוואה בעל פה – שכיב מרע (אדם גוסס) וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות (אדם הסבור שהוא גוסס), רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים המבינים את שפתו. דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזיכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידם אצל הרשם לענייני ירושה. רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו בהקדם האפשרי. צוואה בעל פה תתבטל כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו את עשייתה, אם המצווה עודנו בחיים.

קיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה

אם התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולבית המשפט אין כל ספק כי הצוואה משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, בית המשפט רשאי בהחלטה מנומקת לקיים את הצוואה (כלומר להכריז עליה כתקפה) אף אם נפלו בה פגמים מסוימים. 

מרכיבי היסוד בצוואה הם:

 

 • בצוואה בכתב יד – הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה. כלומר בית המשפט רשאי לוותר על דרישת התאריך והחתימה.
 • בצוואה בעדים – הצוואה כתובה בכתב, והמצווה הביאה בפני שני עדים. כלומר, בית המשפט רשאי לוותר על דרישת התאריך ועל דרישת חתימות המצווה והעדים.
 • בצוואה בפני רשות – הצוואה נאמרה בפני רשות או הוגשה לרשות על ידי המצווה עצמו. כלומר בית המשפט רשאי לוותר על דרישת ההקראה ועל דרישת החתימה.
 • בצוואה בעל פה – הצוואה נאמרה על ידי המצווה עצמו בפני שני עדים המבינים את שפתו בעת שהיה שכיב מרע (גוסס) או בעת שראה את עצמו בנסיבות המצדיקות זאת מול פני המוות (סבור שהוא גוסס). כלומר בית המשפט רשאי לוותר על דרישות זיכרון הדברים, החתימה וההפקדה אצל הרשם לענייני ירושה.

 

מי כשר לערוך צוואה?

כל אדם שאינו קטין, פסול דין או אדם שאינו יודע להבחין בטיבה של צוואה כשר לערוך לצוואה. למעשה כל אדם שאין חשש שאינו מבין את מעשיו או את השלכותיהם כשר לערוך צוואה.

החופש לצוות

המחוקק לא נותן שיגבילו את החופש של אדם לערוך צוואה שתשקף את רצונו האמיתי. לכן החוק קובע כי להתחייבות לעשות צוואה, לשנותה או לבטלה או שלא לעשות אחת מאלה לא תהיה תוקף. כמו כן, הוראת צוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות את הצוואה בעתיד או לבטלה – בטלה.

הצוואה היא מעשה אישי

צוואה יכולה להיעשות רק על ידי המצווה עצמו. אם המצווה מתנה התקיימות הוראה מהוראות הצוואה ברצונו של אדם אחר – ההוראה בטלה. כלומר, אפילו המצווה עצמו לא יכול להביא לכך שאדם אחר הוא שיקבע אם הוראה מהוראות הצוואה תתקיים.

הוראות צוואה בטלות נוספות

 • הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה. 
 • במידה ועברה שנה מן היום שהאונס, האיום ההשפעה הבלתי הוגנת או התחבולה חדלו מלהשפיע על המצווה או מן היום שנודע למצווה על התרמית או הטעות, והמצווה לא ביטל את הצוואה למרות שיכול היה לעשות זאת, אותה הוראה תישאר, ולא יהיה ניתן לטעון שיש לבטל אותה בשל העילות הנ"ל.
 • הוראה בצוואה אשר נעשתה בשל טעות – אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו ללא הטעות, בית המשפט יתקן את הצוואה על פי רצון המצווה. אם לא ניתן לקבוע בבירור את רצון המצווה הוראה זו בטלה.

צוואה בלתי חוקית

אם בצוואה מופיעה הוראה אשר ביצוע יהיה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי – ההוראה בטלה. לדוגמה, מצווה אינו רשאי להורות כי הרכוש יעבור לבנו רק אם הבן יהרוג אדם אחר. כמו כן המצווה אינו יכול לצוות כי הרכוש יעבור לבנו רק אם הבן ילמד לעוף. הוראות אלה בטלות.

צוואה לטובת עדים

הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה, היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה – בטלה. כמו כן הוראת צוואה המזכה את בן זוגו של מי שערך אותה, היה עד או לקח חלק בעריכתה – בטלה. מטרת הוראות אלו היא למנוע מאנשים בסביבתו של המצווה להשפיע על שיקול דעתו, כך שהצוואה תשקף את רצונו האמיתי. 

ביטול צוואה

המצווה יכול לבטל את צוואתו על ידי השמדת הצוואה, ביטול מפורש באחת הדרכים לעשיית צוואה (צוואה בכתב, בפני עדים, בפני רשות או בעל פה, תוך עמידה בדרישות המפורטות מעלה) או על ידי עריכת צוואה חדשה הסותרת את הצוואה הקודמת. 

אם הצוואה החדשה לא סותרת את הצוואה הקודמת, אלא רק מוסיפה עליה, אזי היא תתווסף לצוואה הראשונה, כלומר שני המסמכים יחד יחשבו לצוואה. 

 • חשוב לציין כי לא ניתן לעשות שימוש בצוואה בטרם ניתן צו קיום צוואה על ידי בית המשפט או הרשם לענייני ירושה.

האם כדאי להיעזר בשירותיו של עורך דין?

מומלץ מאוד להיעזר בשירותיו של עורך דין לצורך עריכת צוואה. לא תמיד אנו יודעים לצפות כיצד ישתנו הדברים בעתיד, בין אם מבחינת היקף הרכוש, ובין אם מבחינת יחסינו עם בני המשפחה והיורשים האחרים. עורך הדין יוכל לסייע בכתיבת צוואה, כך שהצוואה תתייחס  גם למצבים עתידיים, וזאת על ידי הכנסת תנאים ומנגנונים שונים. נדגיש כי צוואה מובנת וברורה תביא להגשמת רצון המצווה בצורה הטובה ביותר, ותמנע מחלוקות ומריבות אשר עלולים להתעורר בעתיד.

מלאו פרטים לפגישת ייעוץ ללא התחייבות

ליצירת קשר מוזמנים להשאיר פרטים

הליך גירושין ברבנות

הליך הגירושין ברבנות: מדריך לבקשת גירושין ברבנות

בישראל, שבה חוקי הדת מחזיקים בהשפעה משמעותית על עניינים אישיים כמו נישואין וגירושין, תהליך קבלת הגט ברבנות מתבצע על פי מערכת מובהקת של הליכים המנוהלים על פי ההלכה היהודית. מאמר זה נועד לשפוך אור על הליך הגירושין ברבנות, תפקידו של עורך דין גירושין בהקלת התהליך בבקשת גירושין ברבנות

עורך דין

עורכי דין לענייני מזונות בירושלים

עורכי דין מזונות בירושלים מספקים ייעוץ וייצוג משפטי לאנשים המתמודדים עם סוגיות הקשורות למזונות ילדים ובני זוג. הם מתמחים בדיני משפחה ומסייעים ללקוחותיהם להגיע להסדרים הוגנים ולהבטיח את זכויותיהם. בעיר ירושלים, בה מתגוררת אוכלוסייה מגוונת בעלת צרכים ייחודיים, חשוב במיוחד לבחור עורכי דין מזונות מנוסים ובעלי מוניטין.

עריכת דין

ליקויי בנייה: כל מה שצריך לדעת

רכישת דירה היא עסקה משמעותית בחייו של כל אדם. מדובר בהשקעה כספית גדולה והחלטה המשנה חיים, לכן חשוב לוודא שהדירה נבנתה בצורה איכותית ותקינה. עם זאת, לא תמיד הדברים הולכים כמתוכנן, ורוכשים רבים נתקלים בליקויי בנייה.

מאמרים אחרונים שלנו

הליך גירושין ברבנות

הליך הגירושין ברבנות: מדריך לבקשת גירושין ברבנות

בישראל, שבה חוקי הדת מחזיקים בהשפעה משמעותית על עניינים אישיים כמו נישואין וגירושין, תהליך קבלת הגט ברבנות מתבצע על פי מערכת מובהקת של הליכים המנוהלים על פי ההלכה היהודית. מאמר זה נועד לשפוך אור על הליך הגירושין ברבנות, תפקידו של עורך דין גירושין בהקלת התהליך בבקשת גירושין ברבנות

עורך דין

עורכי דין לענייני מזונות בירושלים

עורכי דין מזונות בירושלים מספקים ייעוץ וייצוג משפטי לאנשים המתמודדים עם סוגיות הקשורות למזונות ילדים ובני זוג. הם מתמחים בדיני משפחה ומסייעים ללקוחותיהם להגיע להסדרים הוגנים ולהבטיח את זכויותיהם. בעיר ירושלים, בה מתגוררת אוכלוסייה מגוונת בעלת צרכים ייחודיים, חשוב במיוחד לבחור עורכי דין מזונות מנוסים ובעלי מוניטין.

עריכת דין

ליקויי בנייה: כל מה שצריך לדעת

רכישת דירה היא עסקה משמעותית בחייו של כל אדם. מדובר בהשקעה כספית גדולה והחלטה המשנה חיים, לכן חשוב לוודא שהדירה נבנתה בצורה איכותית ותקינה. עם זאת, לא תמיד הדברים הולכים כמתוכנן, ורוכשים רבים נתקלים בליקויי בנייה.