מדריך מפורט על דיני חוזים

תוכן עניינים

דיני חוזים

כל אחד מאיתנו היה צד לחוזים רבים במהלך חייו. ישנם חוזים אליהם אנו נכנסים באופן מודע, כאשר אנו חותמים באופן רשמי על חוזה, אך ישנם חוזים רבים אותם אנו כורתים כעניין שבשגרה, לפעמים מבלי לדעת שזה עתה כרתנו חוזה. לדוגמה – כאשר אנו מתיישבים ומזמינים אוכל במסעדה, נכרת בינינו לבין בעל המסעדה חוזה. החוזה אומר כי  בעל המסעדה יספק לנו את האוכל שהזמנו, ובתמורה אנו נשלם לו את הסכום המופיע בתפריט.

ייחודם של דיני החוזים הוא בכך שמדובר בענף משפטי אשר נוגע בכל תחומי החיים והמשפט. דיני החוזים מוסדרים על ידי  מספר חוקים, כאשר העיקריים בהם הם חוק החוזים (חלק כללי). וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה). 

כיצד נכרת חוזה?

חוזה יכול שייעשה בעל פה, בכתב או בצורה אחרת, אלא אם כן קיים תנאי, בחוק או בהסכם בין הצדדים, הקובע כי לחוזה יהיה תוקף רק אם נערך בצורה מסוימת. למשל, החוק קובע כי התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב.

מה הם העקרונות המרכזיים בדיני החוזים?

העקרונות המרכזיים בדיני החוזים בישראל הם: 

  1. עקרון חופש החוזים – הצדדים רשאים לבחור עם מי ברצונם להתקשר בחוזה, וזכאים לעצב את החוזה ותנאיו לפי ראות עיניהם. יש לציין כי חופש זה אינו מוחלט, שכן ישנם מקרים בהם המחוקק מגביל זכות זו של הצדדים, כאשר הוא מעוניין להגן על אינטרסים אחרים. למשל, לא ניתן לכרות חוזה להעסקת עובד בשכר נמוך משכר המינימום גם אם העובד הסכים לכך.
  2. עקרון תום הלב – על הצדדים לנהוג בהגינות הן לאורך ניהול המשא ומתן לקראת כריתת החוזה, והן לאחר כריתתו, בשלב קיום החוזה. חשוב לציין כי חובת תום הלב במשא ומתן חלה גם אם לא נכרת בסופו חוזה מחייב. כך למשל, הצגת מצג מטעה או פרישה מן המשא ומתן ללא כל סיבה יהוו הפרה של חובה זו.

כיצד נכרת חוזה?

חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול, כלומר כאשר מתקיים "מפגש רצונות" בין הצדדים.

הצעה – פנייה של אדם לחברו המעידה על גמירות דעתו להתקשר עם הניצע בחוזה. הפנייה צריכה להיות מסוימת מספיק (כלומר להכיל את הפרטים המהותיים הנדרשים לכריתת חוזה), כך שהניצע יוכל לקבל את ההצעה או לסרב לה. אם הניצע מוסיף או משנה את פרטי ההצעה, הרי זו כבר הצעה חדשה, כלומר הניצע לא קיבל את הצעתו של המציע. 

קיבול – הקיבול גם הוא צריך להעיד על גמירת דעת, כלומר על הודעת הקיבול להעיד על כך שהניצע מעוניין להתקשר עם המציע בחוזה על פי הצעתו. 

כלומר, אם אדם הציע לאחר הצעה מפורטת מספיק המעידה על כך שהוא מעוניין להתקשר עמו בחוזה, והניצע קיבל את הצעתו כנדרש, הרי שנכרת חוזה.

טעות והטעיה – עילות לביטול חוזה

קיימות מספר עילות לביטול חוזה, אולם כעת נפרט על שתי עילות מרכזיות – טעות והטעיה.

טעות

לפי סעיף 14(א) לחוק החוזים – אדם שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה. 

לדוגמה, אדם שבא לראות דירה המוצעת למכירה מספר למוכר כי הוא מעוניין בדירה משום שמדובר במקום שקט ורגוע. המוכר אשר יודע כי מדובר ברחוב ראשי וסואן אינו מעמיד אותו על טעותו. בסופו של דבר מחליטים הצדדים לחתום על הסכם למכירת הדירה. 

סביר להניח כי אותו קונה לא היה מתקשר בעסקה זו אילו ידע שמדובר באזור רועש, שכן ציין במפורש כי הוא מעוניין בדירה ברחוב שקט. המוכר ידע על הטעות של הקונה אך לא העמיד אותו על טעותו. לאור כך לקונה קמה הזכות לבטל את העסקה.

לפי סעיף 14(ב) לחוק החוזים – מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט, על פי בקשת הצד שטעה, לבטל את החוזה, אם ראה שמן הצדק לעשות זאת; עשה כן, רשאי בית המשפט לחייב את הצד שטעה בפיצויים בעד הנזק שנגרם לצד השני עקב כריתת החוזה.

נחזור לדוגמה הקודמת. נניח ואותו קונה אכן חיפש דירה באזור שקט, אך לא סיפר על כך למוכר. סביר להניח שלו ידע כי מדובר באזור רועש לא היה קונה את הדירה. המוכר כמובן לא ידע ולא יכול היה לדעת שהקונה מחפש דירה באזור שקט. לאור כך, במקרה זה הקונה לא יוכל לבטל בעצמו את החוזה, אולם הוא יוכל לפנות לבית המשפט בבקשה לביטולו. בית המשפט רשאי לקבל את בקשתו אם ראה שמן הצדק לבטל את החוזה.

הטעיה

לפי סעיף 15 לחוק החוזים – מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה; לענין זה, "הטעיה" – לרבות אי-גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן.

 אם אדם התקשר בחוזה בגלל שהצד השני הטעה אותו בכוונה, הוא רשאי לבטל את החוזה.

נניח שבדוגמה שלנו הקונה היה שואל במפורש מה מידת הרעש באזור, והמוכר היה משיב שמדובר באזור שקט מאוד. אם בגלל תשובת המוכר הקונה היה בוחר לרכוש את הדירה, אזי הייתה קמה לו הזכות לבטל את החוזה.

האם כדאי להיעזר בשירותיו של עורך דין?

כל עורך דין מסייע ללקוח שלו להגיע לתוצאות הטובות ביותר עבורו. לכן גם אם הצד השני כבר שכר עורך דין שמסביר לכם את פרטי החוזה, מומלץ בחום לשכור עורך דין מטעמכם, על מנת שיהיה מי שידאג לאינטרסים שלכם. עורך הדין יוכל לסייע בשלבי המשא ומתן לקראת כריתת החוזה, בניסוח החוזה כך שישקף את הצרכים והרצונות שלכם ויסייע בקיום החוזה ובהתמודדות עם מצבים בלתי צפויים שיתגלו בעתיד.

מלאו פרטים לפגישת ייעוץ ללא התחייבות

ליצירת קשר מוזמנים להשאיר פרטים

הליך גירושין ברבנות

הליך הגירושין ברבנות: מדריך לבקשת גירושין ברבנות

בישראל, שבה חוקי הדת מחזיקים בהשפעה משמעותית על עניינים אישיים כמו נישואין וגירושין, תהליך קבלת הגט ברבנות מתבצע על פי מערכת מובהקת של הליכים המנוהלים על פי ההלכה היהודית. מאמר זה נועד לשפוך אור על הליך הגירושין ברבנות, תפקידו של עורך דין גירושין בהקלת התהליך בבקשת גירושין ברבנות

עורך דין

עורכי דין לענייני מזונות בירושלים

עורכי דין מזונות בירושלים מספקים ייעוץ וייצוג משפטי לאנשים המתמודדים עם סוגיות הקשורות למזונות ילדים ובני זוג. הם מתמחים בדיני משפחה ומסייעים ללקוחותיהם להגיע להסדרים הוגנים ולהבטיח את זכויותיהם. בעיר ירושלים, בה מתגוררת אוכלוסייה מגוונת בעלת צרכים ייחודיים, חשוב במיוחד לבחור עורכי דין מזונות מנוסים ובעלי מוניטין.

עריכת דין

ליקויי בנייה: כל מה שצריך לדעת

רכישת דירה היא עסקה משמעותית בחייו של כל אדם. מדובר בהשקעה כספית גדולה והחלטה המשנה חיים, לכן חשוב לוודא שהדירה נבנתה בצורה איכותית ותקינה. עם זאת, לא תמיד הדברים הולכים כמתוכנן, ורוכשים רבים נתקלים בליקויי בנייה.

מאמרים אחרונים שלנו

הליך גירושין ברבנות

הליך הגירושין ברבנות: מדריך לבקשת גירושין ברבנות

בישראל, שבה חוקי הדת מחזיקים בהשפעה משמעותית על עניינים אישיים כמו נישואין וגירושין, תהליך קבלת הגט ברבנות מתבצע על פי מערכת מובהקת של הליכים המנוהלים על פי ההלכה היהודית. מאמר זה נועד לשפוך אור על הליך הגירושין ברבנות, תפקידו של עורך דין גירושין בהקלת התהליך בבקשת גירושין ברבנות

עורך דין

עורכי דין לענייני מזונות בירושלים

עורכי דין מזונות בירושלים מספקים ייעוץ וייצוג משפטי לאנשים המתמודדים עם סוגיות הקשורות למזונות ילדים ובני זוג. הם מתמחים בדיני משפחה ומסייעים ללקוחותיהם להגיע להסדרים הוגנים ולהבטיח את זכויותיהם. בעיר ירושלים, בה מתגוררת אוכלוסייה מגוונת בעלת צרכים ייחודיים, חשוב במיוחד לבחור עורכי דין מזונות מנוסים ובעלי מוניטין.

עריכת דין

ליקויי בנייה: כל מה שצריך לדעת

רכישת דירה היא עסקה משמעותית בחייו של כל אדם. מדובר בהשקעה כספית גדולה והחלטה המשנה חיים, לכן חשוב לוודא שהדירה נבנתה בצורה איכותית ותקינה. עם זאת, לא תמיד הדברים הולכים כמתוכנן, ורוכשים רבים נתקלים בליקויי בנייה.