אפוסטיל במודיעין – קיצור הבירוקרטיה בחו"ל

תוכן עניינים

 

אפוסטיל במודיעיןכאשר אנו רוצים לאשר את אמיתיותם של מסמכים, לאשר את הזהות שלנו, לתרגם מסמך משפטי חשוב, לאמת חתימה על מסמך, להגיש תצהיר, לדאוג כי ייפויי הכוח יכובד או לאשר את נכונותו של המסמך ופעולות רבות אחרות, אנו נדרש לרוב לאישור של עורך דין ובאופן נפוץ ונרחב יותר, נזדקק לאישור של נוטריון.

נוטריון הנו עורך דין, אשר הוסמך, בכפוף לחוק, להיות כזה המאשר, מאמת, מעיד ועורך מסמכים רשמיים ובעלי תוקף משפטי. למעשה, חתימה של נוטריון על מסמך מסוים, היא עדות למקוריותו של המסמך וכן מהווה אישור משפטי כי המסמך תקין, שאכן האדם אשר שמו מתנוסס בחתימה, אכן חתם אותה וכי החתימה נעשתה ברצונו החופשי ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. אישור נוטריוני זה, הוא בעל משקל רב והוא משמש כאישור מקובל על הרשויות במדינה וכראייה בפני בית המשפט.

אלא שלמרות שבחלק מן המקרים אישור נוטריוני בישראל, יכובד גם בחו"ל, ברובם של המקרים, האישור הנוטריוני לא יספק את המוסדות במדינות הזרות. הסיבה לרוב נעוצה בעובדה כי המוסדות במדינה הזרה, אינם מכירים את מי שחתם בישראל וגם לא את הנוטריון שלו. הם גם אינם יודעים לוודא את אמיתות החתימה וכן אינם בקיאים בשפה ולפיכך, יתכנו מבחינתם, בעיות משפטיות באישור נוטריון לבדו. לכן, הם דורשים דבר נוסף: אישור אפוסטיל.

 

מהו האופסטיל?

משמעותה של המילה אופסטיל, בצרפתית, היא "הערה" או "הסבר", כזה שבדרך כלל מוסף בתחתית המסמך או המכתב. תפקידו של אפוסטיל במודיעין או בכל מקום אחר בישראל, הוא לאשר בעצם, את אמיתיותו של הנכתב במסמך המקורי. ובהקשר שלנו, אישור האפוסטיל הוא למעשה, חלק מאימות העובדה כי החתימה המתנוססת על גבי המסמך, שלרוב יהיה מתורגם אך לעיתים יופיע בשפת המקור, היא אכן שייכת לנוטריון מוכר ומוסמך, בקרב המדינה המנפיקה את האופסטיל וכי המסמך הזה נערך ונבדק לפי כל חוקי המדינה.

בואו נחשוב על זה רגע. איך היה העולם נראה ללא האופוסטיל: נניח שהייתם מעוניינים להציג הוכחת נישואין למדינה מסויימת. כדי שכל האישורים והתעודות שהצגתם יהיו בעלי תוקף משפטי במדינה שאתם מבקשים להתקבל תחת כנפיה, הייתם צריכים לתרגם את התעודות שלכם. לאחר מכן, הייתם צריכים לגשת לנוטריון, כדי שיחתום כי המסמך אכן אמיתי ומקורי וכי אתם אכן החותמים והמופעים במסמכים.

בנוסף, הוא היה מאשר את אמיתות התרגום (בהשוואה למסמך המקורי הכתוב עברית). עד כאן, הגיוני ומקובל וגם היה מתרחש כך במידה והייתם רוצים לקבל רק את אישורה של מדינת ישראל. כזכור, היא "מכירה אתכם" ויודעת כי הנוטריון שהופעתם מולו- מוסמך מבחינתה. אלא שכדי שהאישורים והתעודות  הללו, כמו גם חתימתו של הנוטריון יוכרו במדינה שמעבר לים וכדי שהם יהיו גם תקפים שם, אישור הנוטריון הישראלי אינו מספיק.

מבחינת המדינה השנייה, נדרשים עוד אישורים, שיעידו על אמיתות המסמך והחתימה. מה למשל הם היו דורשים? הם היו למשל מבקשים ממשרד המשפטים אישור כי הנוטריון שחתם הוא אכן נוטריון מוסמך וכי חתימתו מוכרת. ממשרד הפנים הם היו מבקשים לבדוק כי מה ששלחת ותרגמת אכן נכון, ממשרד החוץ, הם היו מבקשים משהו נוסף וכן היית צריך להצהיר, כנראה, גם כמה הצהרות בקונסוליה או השגרירות המקומית. מסובך, ארוך ועם הרגה בירוקרטיה.

כאן נכנס לתמונה האפוסטיל במודיעין ובשאר הארץ. הוא בעצם מקצר את התהליכים וגורם לכל המדינות החתומות על האמנה הבינלאומית הנוגעת לגביו, לבצע פעולה פשוטה יחסית שתחסוך את כל התהליכים המורכבים והבירוקרטיה המסובכת הנובעת ממערכת משפט לא אחידה בין המדינות.

 

הולדתו של האופוסטיל

האופוסטיל נוצר למעשה, במסגרת 'אמנת האג' בשנת 1961. במסגרתו נקבע, כי מסמכים ציבוריים ומשפטיים, יכולים לקבל אישור בינלאומי, שיהיה תקף בקרב כל החברות החתומות על האמנה, על סמך חתימת האפוסטיל. בכך למעשה, חתימת האפוסטיל מבטלת את הצורך בחקיקות ותהליכים שונים בכל מדינה ומדינה, לגבי מסמכים של המדינה האחרת, לה מערכת משפט שונה.  האפוסטיל למעשה מאשר כי המסמך, האישור או התעודה, שמביא האדם כלפי המדינה השנייה, הוא מקורי ורשמי והוא אכן מאושר על ידי המדינה שהנפיקה אותו.

בנוסף האפוסטיל מאשר, כי חתימתו של הנוטריון שחתם על המסמכים והעיד על אמינותם, היא אכן תקפה ומאושרת כאמינה על ידי המדינה. חשוב לזכור, כי בשונה מחתימה של הנוטריון בישראל, שתוקפה הוא רק בישראל, חתימתו לבדה אינה תקפה אצל המדינה החדשה. האפוסטיל משלים אותה. למעשה הוא סוג של חתימת נוטריון בינלאומית ומאשרר במדינה החדשה את תוקפה ומקנה לה מעמד בינלאומי.

לא כל המדינות חברות וחתומות על אמנת האג ולכן האפוסטיל אינו תקף בכולם אולם המדיניות המרכזיות בעולם ובהם ארצות הברית, המדינות המרכזיות באירופה, מדינות מרכזיות באמריקה הדרומית ובאסיה ובמקומות רבים אחרים, אכן מכירים וחתומים לגביו ויכבדו אותו במלואו.

 

באילו מקרים נזדקק לשירותי אפוסטיל במודיעין?

אפוסטיל במודיעיןפעמים רבות נדרש להציג מסמכים משפטיים או רשמיים לצרכים שונים בחו"ל. אלו יכולים להיות מסמכים פרטיים כגון מסמכים שימשו לצורכי נישואין או גירושין, מסמכים לקבלת אזרחות, מסמכים עבור תהליך הגירה, בנושאי ירושה וצוואה, הוצאת  תעודת יושר, הצגת החלטות של בית משפט, תעודות המעידות על השכלה מסויימת שנרכשה, כולל תעודות אקדמיות וכן תעודות מקצועיות מסמכים רפואיים ועוד ועוד פעילות משפטית או רשמית אחרת מול חו"ל.

 

מנגד, אלו גם יכולים להיות מסמכים משפטיים וחוזיים, להם נדרש תאגיד או חברה כדי לעשות עסקים מול חברות אחרות בחו"ל. מעבר לעובדה שמסמכים אלו חייבים להיות מתורגמים, הם נדרשים לרוב לאימות נוטריוני וכאמור, גם לאופסטיל. בכל המקרים האלו ורבים נוספים, נצטרף להתקשר עם נוטריון שיבצע לנו אפוסטיל במודיעין או במקום מושבנו.

 

כדאי גם לדעת, כי אנו נזדקק לחתימת אפוסטיל לא רק כאשר נרצה הכרה בתוקף של מסמך ישראלי בחו"ל אלא גם להפך, כאשר נרצה שמסמך שהונפק במדינה זרה, יוכר בישראל. במקרה זה, האפוסטיל יאשר כי המסמך או רשמי, מקורי ואמין וכן יאמת כי מי שחתם עליו הוא נוטריון מוסמך על פי אותם חוקי המדינה בה הוא פועל.

 

איך מקבלים חתימת אפוסטיל במודיעין?

את אישור האופוסטיל או שיותר נכון לומר את חתימת האפוסטיל, נותנת המדינה והוא לא נעשה על ידי הנוטריון אלא רק מאשר את חתימת הנוטריון. על פי החוק שנחקק בשנת 1977, מי שיכול להנפיק אישור שכזה הוא אחד משלושה: פקידים מסויימים במשרד החוץ, רשם בית משפט השלום, או עובד מדינה שמונה לכך כדי שיהיה אמון על הוצאת האפוסטיל. כל זאת בכפוף לתשלום של אגרה סימלית.

בפועל את האופוסטיל במודיעין, ישיג עבורכם הנוטריון. בעצם, חתימתו של הנוטריון היא תנאי ראשוני לקבלת האפוסטיל. רק לאחר שהנוטריון יאשר את אמיתות המסמך, החתימות או כל דבר אחר, הוא יעבור לחתימת האפוסטיל. אין צורך לחבור לנוטריון לשם החתימה וניתן להעביר אליו את המסמך המקורי. לאחר שהוא יסדיר את העניין, תקבלו ישירות אליכם בחזרה את המסמך עם חותמת האפוסטיל או במידה ותבקשו, ניתן לשלוח את המסמך החתום ישירות לגוף או מוסד במדינה הדורשת אותו.

'היחידה לשירותים נוטריונים' הינה משרד עורכי דין ונוטריון מוביל בישראל והיא מתמחת בשירותי נוטריון וכן בתהליך אפוסטיל במודיעין ובכל רחבי הארץ. נשמח לעמוד לשרותכם.

מלאו פרטים לפגישת ייעוץ ללא התחייבות

ליצירת קשר מוזמנים להשאיר פרטים

שבירת מיתוסים נפוצים לגבי תאונות דרכים

 תאונות דרכים הן לצערנו תופעה שכיחה על הכבישים ברחבי בארץ והעולם. למרות שכיחותן, קיימים מיתוסים ותפיסות מוטעות רבות לגבי תאונות דרכים. מיתוסים אלו יכולים להוביל לאי הבנות בנוגע לבטיחות, אחריות והשלכות התאונה.

מאמרים אחרונים שלנו

שבירת מיתוסים נפוצים לגבי תאונות דרכים

 תאונות דרכים הן לצערנו תופעה שכיחה על הכבישים ברחבי בארץ והעולם. למרות שכיחותן, קיימים מיתוסים ותפיסות מוטעות רבות לגבי תאונות דרכים. מיתוסים אלו יכולים להוביל לאי הבנות בנוגע לבטיחות, אחריות והשלכות התאונה.